Partneri

Baxter

Diacell je zastupnik globalnog proizvođača lekova i medicinskih sredstava Baxter za divizije "Renal" i "Hospital products". Naša paleta obuhvata proizvode za peritonealnu dijalizu (neforlogija), totalnu parenteralnu ishranu (anestezija), onkologija i infuzioni rastvori. Imamo kontinuiranu komunikaciju sa sledećim ciljnim grupama:

Radimo na širenju palete naših proizvoda.
Ovde možete saznati više o Baxteru.