Proizvodi

Diacell d.o.o. je nosilac dozvole za lek i nosilac upisa u registar medicinskih sredstava sledećih proizvoda kompanije Baxter:

Nefrologija

 • Dianeal PD4

  rastvor za peritoneumsku dijalizu; glukoza, natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

 • Physioneal 40

  rastvor za peritoneumsku dijalizu: glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-htidrogenkarbonat, natrijum-laktat

 • Extraneal

  rastvor za peritoneumsku dijalizu; ikodekstrin natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

 • Nutrineal PD4

  rastvor za peritoneumsku dijalizu; tirozin, triptofan, fenilalanin, tronin, serin, prolin, glicin, alanin...

 • HomeChoice PRO

  aparat za automatsku peritoneumsku dijalizu

 • HomeChoice Claria APD Cycler

  aparat za peritonealnu dijalizu

 • HomeChoice Automated PD Set

  Set za automatsku peritonealnu dijalizu

 • Sharesource Connectivity Platform

  Sharesource platforma za povezivanje za upotrebu sa Homechoice Claria APD ciklerom

 • MiniCap

  kapica za transfer set za peritonealnu dijalizu

 • OptiCap

  kapica za transfer set za peritonealnu dijalizu

 • Transfer set

  transfer set za peritonealnu dijalizu

 • Locking Titanium PD Cateter Adapter

  adapter za kateter za peritonealnu dijalizu, titanijumski

 • PD 3L Empty Bag

  drenažna kesa

Anestezija

 • Sevoflurane Baxter

  sevofluran, para za inhalaciju, tečnost

 • Suprane

  desfluran, para za inhalaciju, tečnost

Parenteralna ishrana

 • OliClinomel N4-550E

  rastvor za totalnu parenteralnu ishranu, za perifernu venu; alanin, arginin, glicin, histidin...mešavina prečišćenog maslinovog i prečišćenog sojinog ulja

 • OliClinomel N7-1000E

  rastvor za totalnu parenteralnu ishranu, za centralnu venu; alanin, arginin, glicin, histidin...mešavina prečišćenog maslinovog i prečišćenog sojinog ulja

Onkologija

 • Endoxan 500mg

  ciklofosfamid, prašak za rastvor za injekciju

 • Endoxan 1g

  ciklofosfamid, prašak za rastvor za injekciju

 • Holoxan 1g

  ifosfamid, prašak za rastvor za injekciju

Infuzioni rastvori

 • Natrii chloridi infundibile 0,9% 100ml

  rastvor za infuziju; natrijum hlorid

 • Natrii chloridi infundibile 0,9% 250ml

  rastvor za infuziju; natrijum hlorid

 • Natrii chloridi infundibile 0,9% 500ml

  rastvor za infuziju; natrijum hlorid

 • Ringerov rastvor, 500ml

  rastvor za infuziju; natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid

 • Hartmanov rastvor, 500ml

  rastvor za infuziju; natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-laktat


Više informacija o ovim lekovima možete naći na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Lekovi

Medicinska sredstva