Registracija lekova i medicinskih sredstava

Registracija lekova i medicinskih sredstava

REGISTRACIJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

Registracija lekova i medicinskih sredstava kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je jedan od osnovnih koraka pri ulasku na tržište. Efikasno i kvalitetno urađena registracija je važna osnova za dalji razvoj poslovanja i olakšava mnoge dalje aktivnosti. Služba za registraciju Diacell d.o.o. je odgovorna za registraciju i održavanje dozvola za lekove i medicinska sredstva. Naš imperativ je da kvalitetnom uslugom dođemo do ishoda koji zadovoljava klijenta a usklađen je sa odgovarajućom regulativom čije se izmene stalno prate.

Neke od naših usluga:

Ukoliko vam je potrebna bilo koja od navedenih usluga, a želite kvalitet dok imate kontrolu troškova, ograničen ili kontrolisan broj stalno zaposlenih ili druge prioritete na koje želite da se fokusirate, možete nas angažovati kao spoljne saradnike (outsource-ovati). Dobićete visokokvalitetnu uslugu profesionalaca!

Lista lekova i medicinskih sredstava za koje smo nocioci dozvole se može videti na sajtu ALIMS:

Pravilnike donete na osnovu važećeg Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, možete pogledati na sajtu ALIMS.